KONULAR

V.Örgütsel Davranış Kongresi Konuları 

Örgütsel davranış alanına giren ilgili tüm konular.

Örneğin; İnançlar, Değerler, Duygular, Kişilik, Tutumlar, Algılama, Atfetme, Öğrenme, Motivasyon, Karar Verme, Güven, Adalet, Güç-Politika, Sosyal Değişim, Sosyal Ağlar, Saldırgan Davranışlar, Liderlik, Karar Verme, İşbirliği, Çatışma, Uyum, Çeşitlilik, Çalışanın Enerjisi, Yıldırma, Liderlik, Amaç Belirleme, İş Dizaynı, Geri Bildirim, Ödüller, İletişim, Sosyalleşmenin Bireye Bağlamsal Etkileri, Örgütsel ve Ulusal Kültür, Örgütsel Kimlik, Örgütsel İklim, Performans, Yaratıcılık, Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık, İşe gömülmüşlük, İşe Adanlışlık, İş Koliklik, Stres, İşe Gelmeme Davranışı, İş Gören Devri, Etik, Sapkın Davranışlar, Pozitif Örgütsel Davranış, Sinisizm, Nicel Araştırma Yöntemleri, Nitel Araştırma Yöntemleri, Karma Yöntemler.

 

Her katılımcı tek ya da ortak yazarlı olarak en çok iki bildiri ile kongreye başvuruda bulunabilir ve kabul edildiği taktirde en fazla iki bildiri sunabilir.